?رهبر معظم انقلاب:

?تقویت بنیه معرفت دینی بسیار مهم است. احساسات خوب است، عواطف خوب است و تحریک آن هم خوب است مثل همین اربعین که مردم با عواطفشان و با احساساتشان شرکت می کنند.اما احساسات می تواند پوچ باشد و می تواند مبتنی بر مبانی باشد.
?باید اصول و مبانی را در اذهان تقویت کرد. بنیه های فکری خیلی مهم است. بنیه های فکری را، معرفت دینی را باید تقویت کرد…
?همین طرح ولایت چیز خوب و الگویی است که محصول آقای مصباح ادام الله بقائه است، که ایشان هم منبع فکر و محتوا را داشتند و هم ابزار را …

۱۳۹۵/۸/۱۹

?کانال #معلم_ثانی
?@moalemesani1

4_ph