شناسایی هدف

شما اول جوانی تان هستید، سعی کنید در هر راه که قدم بگذارید، اول هدفتان را بشناسید. کجا می خواهید بروید؟براى چه ؟ چرا این کار را باید بکنید؟ اگر هدف مقدس است، اگر هدف ارزشمندى است راهش را باید بشناسید، واقعاً راه رسیدن به آن هدف همین است؟ یا راه هاى دیگرى دارد؟هر راه بهتر است انتخاب کنیم، اما بعد از اینکه هدف را شناختید و راه را شناختید دیگر تنبلی نکنید، دنبال بهانه نگردید. هدف ما سه بُعدی است. هم آموزش است، هم خودسازی است، هم بصیرت اجتماعی است.

? بیانات آیت‌الله مصباح در نشست اساتید طرح ولایت، ۴ تیر ۱۳۹۲

?کانال #معلم_ثانی
#رسانه_خواهران_طرح_ولایتی
?@moalemesani1

1_m_ph