?طرح ولایت -که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است- چیست؟
?طرح ولایت یک دوره آموزشی و معرفتی است که بصورت
بنیادین،
مستحکم
و نظام مند
به ارائه تفکر اسلامی می پردازد.

⏪در ادامه به شرح سه کلیدواژه مذکور می پردازیم…

?کانال #معلم_ثانی

 

?@moalemesani1

11_ph