?رهبر معظم انقلاب:

?این جور طرح ها که شما وارد در آن هستید که مبتکر این کار هم حضرت آقای مصباح دامت برکاته هستند… جزء با ارزش ترین کارهاست که جوان ها را با ایمان راسخ و عمیق بار بیاورد و ایمان آنها را با معرفت و روشن بینی همراه کند و ارزش این کار ها به همین است…
?ایمانتان، علمتان، تلاش علمی تان و معرفت تان را تقویت کنید. آگاهی و معرفت دینی که ایمانتان عمق معرفتی داشته باشد. با شناخت و آگاهی و روشن بینی.
همان چیزی که در یک چنین مجموعه ها و تلاش های فرهنگی کاملا قابل تحقق است…
هر چه می توانید عزیزان من، جوانان مومن، خودتان را از لحاظ ایمانی، علمی و معرفتی بسازید.

۱۳۸۳/۶/۱۳

?کانال #معلم_ثانی
?@moalemesani1

10_ph