?مستحکم بودن طرح ولایت به چه معناست؟

?طرح بحث در سلسله دروس مبانی اندیشه اسلامی موسوم به طرح ولایت، بصورت کاملا استدلالی، مبتنی بر دلایل متقن عقلی و نقلی و همراه با اقامه برهان و دلیل است.

?کانال #معلم_ثانی
?@moalemesani1

2