?رهبر معظم انقلاب:

?تشکیل هویت نسل جدید به دست معلم است؛ یعنی حتّی نقشی پُررنگ‌تراز نقش خانواده و پدر و مادر… در اکثر موارد حرف معلم بر حرف پدر و مادر در ذهن کودک و نوجوان ترجیح پیدا میکند. این است نقش معلم.
۱۳۸۴/۲/۱۲

?کانال #معلم_ثانی
?@moalemesani1

8_ph