باحضور:

استاد ارجمند حضرت آیت الله فقیهی

و مداح برجسته حرم مطهر رضوی آقای اسلامی نژاد

به همراه:

قرعه کشی کربلا

اهدای جوایز به نفرات برتر ثلث اول

اکرام سادات جلسه با شال های متبرک

اهدای بسته های تبرکی

کیک جشن

اطعام جمعی

پذیرایی ویژه با میوه و شربت و آش نذری