به سامانه همزه وصل خوش آمدید

برای ثبت نام در دوره بر روی لینک زیر کلیک کنید.

به سامانه همزه وصل خوش آمدید.

برای ثبت نام در دوره بر روی لینک زیر کلیک کنید.

حضرت آقا از وظیفه سنگین سخن گفتند.

تکرار فرمان چندین باره جهاد تبیین رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان نیروی هوایی، این بار با انذاری تکان دهنده از خطر ضربه تاریخی و تکرار حوادث صدر اسلام، در صورت نپرداختن خواص (یعنی هر کس که صاحب فهم و تشخیص است) به وظیفه فوری جهاد تبیین صریح. حضرت آقا از وظیفه سنگین سخن گفتند. آیا انجام وظیفه خواهیم کرد؟ یا خدایی نکرده دچار غفلت، تعلل، تنبلی و ترک میدان خواهیم شد؟

سوالات متداول

جواب همه سوالاتی که داری اینجاست!
محتوای دوره

دوره حضوری

خادمین
Previous slide
Next slide