آیین افتتاحیه طرح ولایت حضوری تابستان ١۴٠٢ (بازه اول)

جناب آقای منصوری (معاون اجرایی رئیس جمهور و از دانش آموختگان طرح ولایت)

مشهد مقدس - حرم مطهر رضوی