طـرح ولایت دانشجویان و فعالین فرهنگی تابستان ١۴٠٢ مشهدمقدس (بازه سوم)

استاد ارجمند سید احمد عبودتیان

دستیار رئیس جمهور و دبیر بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیاء - از دانش آموختگان طرح ولایت

جلسه بصیرتی