با حضور اساتید، فراگیران و خادمین طرح ولایت

تجمع طرح ولایتی ها در صحن امام حسن مجتبی(ع) برای اقامه عزا و اعتراض در پی اهانت به قرآن