تکرار یک مطلب بسیار مهم تنها طی چند روز

اول ۱۴۰۲/۱۰/۲

«همه کسانی که مخاطبانی دارند، وظیفه دارند مردم را به انتخابات دعوت کنند.»

دوم ۱۴۰۲/۱۰/۶

«در قضیه‌ی انتخابات، مادرها نقش ایفا کنند، هم در داخل خانه، هم درخارج خانه.»

سوم ۱۴۰۲/۱۰/۱۳

«احساس وظیفه‌ نسبت به انتخابات یکی از کارهای نقدِ جامعه‌ی مجاهد در جهاد تبیین است.»

چهارم ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

«مسئله‌ی حضور مردم در صحنه باید ترویج بشود؛ هر کسی صدایی دارد، باید روی این زمینه کار کند: وَ تَواصَوا بِالحَقّ؛ تواصی به حق وظیفه‌ی همه است.»