این سخن یک غیر ایرانی است | نجاح محمدعلی تحلیلگر سرشناس عراقی

ایرانی‌ها!
شرکت پر شور شما در انتخابات تیر خلاصی است به قلب آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی؛
آن‌ها با تمامی امکاناتشان می‌خواهند ایران را ضعیف کنند اجازه ندهید این اتفاق بیفتد!
این جنگ است به خدا جنگ است!