اگر قرار بود با رأی دادن چیزی درست و اصلاح شود، در این ۴۰ سال وقتی مشارکت بالا بود اصلاح شده بود؟!

مگه سری قبل رأی دادم چیزی عوض شد؟!

توی این ۴۵ سال قدرت خرید مردم روز به روز ضعیف‌تر شده...

چرا رای نمیدی؟!

تصمیم من چه دستاوردهایی داشت؟