گزارش تصویری کارگاه خادمین پیش از شروع دوره نوروز ۱۴۰۳

جلسه با حضور استاد قدوسی

جلسه با حضور مسئولین خواهر موسسه امام خمینی (ره)

جلسه توجیهی شرح وظایف خدام