برگزاری نشست تجمیعی تثبیت ویژه خواهران در طبیعت زیبای اردوگاه شهدای خرماکلا در استان مازندران

۲۹ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

جمع بندی و پرسش و پاسخ انسان شناسی با استاد حسین مصباح
جمع بندی و پرسش و پاسخ فلسفه اخلاق با استاد محسن زکی پور
جلسه بصیرتی با استاد سلیمانی امیری
تحلیل فیلم با استاد میرمرشدی
جلسه تحلیل بیانات

برنامه تفریحی: کوهنوردی