اطلاعیه طرح ولایت تابستان ویژه فعالان فرهنگی

بنا به درخواست مکرر متقاضیان محترم شرکت در طرح ولایت فعالین فرهنگی و دانشجویی برای شرکت در پیاده روی عظیم اربعین، مجموعه همزه وصل بعد از انجام رایزنی های لازم با موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره، تاریخ برگزاری دوره فعالان فرهنگی تابستان را به دو دوره پیش و پس از اربعین، به صورت زیر منتقل کرده است:

۱. بازه اول دوره فعالین فرهنگی شامل ۴ کتاب، از تاریخ ۲ تا ۲۷ مرداد ماه در مشهد مقدس؛

۲. بازه دوم فعالین فرهنگی شامل دو کتاب آخر، ۱۰ تا ۲۲ شهریور ماه در قم برگزار خواهد شد.