اطلاعیه طرح ولایت تابستان ویژه معلمین

با توجه درخواست‌های مکرر معلمین و فرهنگیان عزیز جهت تعویق طرح ولایت معلمین از ١۶خردادماه دوره به اواخر خردادماه، پس از بررسی های بعمل آمده و موافقت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره به اطلاع می رساند تاریخ جدید دوره معلمین به شرح ذیل می باشد:

 🔻زمان شروع دوره: ٢۵ خردادماه

 🔻زمان پایان دوره: ٣١ تیرماه