اطلاعیه مهم

به اطلاع معرفت جویان محترم دوره نوروز ١۴٠٣ که در شهر قم برگزار شد می رساند #ثلث_سوم این دوره در مشهد مقدس برگزار می شود.

 🔻زمان شروع دوره: ٢ مردادماه

🔻زمان پایان دوره: ١۵ مردادماه

💎 #طرح_ولایت؛ آمیزه‌ای از علم و ایمان، تفکر و عاطفه