۴۰ روز در کنار هم

گزارش_تصویری دوره‌ی طرح ولایت معلمان و فعالین فرهنگی مشهدمقدس بازه اول_تابستان ۱۴۰۲ 

ویژه تمام معلمانی که متقاضی شرکت در دوره معلمین هستند؛

برای آشنا شدن حال و هوای دوره ها حتما ببینید…

پخش ویدیو