گزارش تصویری از دومین کارگاه خادمین طرح ولایت تابستان ۱۴۰۳

۱۴ و ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۳

اردوگاه شهید باهنر تهران 

دیدار رهبری در مرقد امام خمینی ره 

کلاس آموزشی با حضور استاد درودی (از اساتید موسسه امام خمینی ره)

تدریس استاد راسخی