صفحه اصلی تاریخچه

تاریخچه طرح ولایت در اثر اتفاقات روشنفکری که عمدتا بعد از زمان هشت سال جنگ تحمیلی شکل گرفته بود؛ جریان‌های مختلف فکری، شبهه‌ها و ابهاماتی را در بین دانشجویان و دانشگاه‌ها بوجود می‌آوردند. افرادی که در دانشگاه‌ها سخنرانی می‌کردند در بیشتر اوقات نمی‌توانستند پاسخ شبهات آنها‌ را بدهند. در راستای حل این مشکل و به توصیه حضرت…