مهلت ثبت‌نام طرح ولایت حضوری مشهد به اتمام رسیده است.