برای ثبت‌نام دوره مجازی طرح ولایت ابتدا باید وارد شوید و اگر در سایت ثبت نام نکرده‌اید ابتدا ثبت نام کنید.

ثبت نام

در قسمت نام کاربری کد ملی خود را حتما انگلیسی وارد نمایید.