شرایط دوره طرح ولایت 40 روزه تابستان 1401
1_دوره 40 روزه، حضوری و بصورت اسکان شبانه روزی در اردوگاه می باشد.
2_ امکان حضور با خانواده، همسر، فرزند و همراه به هیچ عنوان میسر نمی باشد.
3_حداقل مدرک تحصیلی لازم برای ورود به دوره دیپلم می باشد ( پایان متوسطه دوم)
4_درصورتی که طی 10 سال اخیر در دوره حضوری 40 روزه و یا دوره های حضوری نیمه متمرکز شرکت کرده اید اجازه شرکت مجدد در دوره را ندارید.
5_ دوره های ویژه طلاب مجزا بوده و عزیزانی که درحال گذراندن درس طلبگی می باشند اجازه شرکت در این دوره را ندارند.
6_وارد کردن مشخصات، کدملی و شماره تماس صحیح و کامل (همراه صفر های ابتدایی) هنگام ثبت نام الزامی است.