قلّه | به قلم حجت الاسلام والمسلمین عبدالله محمدی (نویسنده کتاب معرفت شناسی)

این عبارت راهبردی از زبان کسی است که بیش از دیگران از مشکلات داخلی، کم کاری مسئولین و… مطلع است. مرور سخنان ایشان بیش از سه دهه اخیر نشان میدهد مبنای اصلی تحلیلهای ایشان بر واقع بینی و پرهیز از خیال‌بافی است و دیگران را نیز به همین واقع بینی دعوت می‌کنند. با این توصیف چگونه و با چه منطقی خبر از رسیدن به قله میدهند؟

پاسخ به این پرسش نیازمند جامع نگری و تصحیح زاویه دید در مرور کارنامه ۴۵ ساله انقلاب اسلامی و مقایسه ادعای فعلی آن با اهدافش است، که نه در این نوشتار بلکه در یک کتاب نیز نخواهد گنجید، لیکن در این نوشتار به چند نکته اشاره میکنیم تا زاویه دید خود را از نگاه نقطه ای به نگاه خطی و کلانتر ارتقا دهیم