تبیین کلی کتب طرح ولایت

انسان پرستوی تشنه‌ای است که از درون در جست‌وجوی حقیقت است. او مانند گم‌گشته‌ای در فضایی تاریک و غبارآلود، به دنبال سرپناهی است از جنس معرفت و شناخت. سرپناهی که در سایه‌ی اطمینان‌بخشش آرام بگیرد و سر کنجکاوی‌اش را بر بالشتکی از جنس یقین بگذارد و با چشمانی باز در خواب شیرین معرفت فرو رود و از دنیایی اسرارآمیز و مملوّ از پدیده‌های شگفت‌انگیز ماورایی سر برآورد و مرحله‌ای زنده از حیاتش را آغاز کند.

این سرپناه از جنس خاک و آب نیست و با سنگ و آجر نمی‌توان آن را ساخت. این سرپناه از جنس شهود و منطق و فهم است و عرصه‌ی آن درون است و در دنیای درون باید آن را ساخت. روش ساختن اما شبیه معماری است؛ همان‌گونه که در معماری، ابتدا باید مبانی و پایه‌های ساختمان را ساخت و بعد از پی‌ریزی و برپا کردن چارچوب و اسکلت، دیوارها و درها و پنجره‌ها و سقف را بنا کرد و در مرحله‌ی بعد، به سفیدکاری و نقاشی و پهن کردن موکت و فرش و چیدن گلدان پرداخت، در بنای معرفت و ایمان نیز ابتدا باید پایه‌ها را محکم کرد و در مرحله‌ی بعد، به جمع‌آوری شاخ و برگ و شکوفه‌ها و میوه‌ها پرداخت و خانه‌ی معرفت و ایمان خود را آراست و کامل کرد.

«سلسله دروس مبانی اندیشه‌ی اسلامی» مجموعه‌ای دقیق و عمیق و نیرومند و کارآمد است که روش یافتن و برپا کردن مبانی و پایه‌های خانه‌ی معرفت و ایمان را به ما می‌آموزد؛ تا بعد از پی‌ریزی و برپا کردن چارچوبی مستحکم و تردید ناپذیر، بستری برای شکوفه‌زدن و به ثمر نشستن «دین» با همه‌ی ابعادش فراهم شود و نظام «معرفت دینی» ما و در پی آن «دین‌داری» ما کامل شده، نیل به شادی جاودان و سعادت حقیقی میسر شود.

این سلسله دروس در شش عنوان ارائه می‌شود:

  1. معرفت‌شناسی
  2. خداشناسی
  3. انسان‌شناسی
  4. فلسفه‌ی اخلاق
  5. فلسفه‌ی حقوق
  6. فلسفه‌ی سیاست