نظام‌مند بودن طرح ولایت

🔻نظام‌مند بودن طرح ولایت به چه معناست؟   🔸طرح ولایت یک نظام فکری هماهنگ ارائه می‌دهد که در آن به دین همان‌گونه که هست، – یعنی نظام‌مند – پرداخته شده‌است. زیرا که ارتباط بین اجزای مختلف دین، ارتباطی ارگانیک و نظام‌مند است به گونه‌ای که اعتقادات، جاری و ساری در اخلاقیات است و اخلاق منتشر…

بنیادین بودن طرح ولایت

🔻بنیادین بودن طرح ولایت به چه معناست؟   🔸طرح ولایت به مبنایی‌ترین و اساسی‌ترین اندیشه‌های اسلامی می‌پردازد که سایر معارف اسلامی بر اساس این اندیشه‌های بنیادین بنا نهاده می‌شوند. معرفت‌شناسی، خداشناسی، انسان‌شناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، و فلسفه سیاست شش مقوله بنیادینی است که در شش کتاب مجزا در دوره طرح ولایت به آن پرداخته…

با ارزش‌ترین کارها

رهبر معظم انقلاب ?این جور طرح‌ها که شما وارد در آن هستید که مبتکر این کار هم حضرت آقای مصباح دامت برکاته هستند جزء با ارزش‌ترین کارهاست که جوان‌ها را با ایمان راسخ و عمیق بار بیاورد و ایمان آنها را با معرفت و روشن بینی همراه کند و ارزش این کارها به همین است……

کار بنیانی

رهبر معظم انقلاب ?واقعاً اين كار[طرح ولایت] جزء كارهاي بنياني است، خيلي كارهاي خوب داريم ولي بعضي كارهاي خوب بنيان‌سازي است… ?تفكر فلسفي اسلام و فهم درست از مباني اسلامي كاري مي‌كند كه انسان در هر لحظه از لحظات احساس مي‌كند كه در كجاي راه و به سمت كدام هدف حركت مي‌كند، قدرت تحليل براي…

تقویت بنیه معرفت دینی

رهبر معظم انقلاب ?تقویت بنیه معرفت دینی بسیار مهم است. احساسات خوب است، عواطف خوب است و تحریک آن هم خوب است مثل همین اربعین که مردم با عواطفشان و با احساساتشان شرکت می کنند. اما احساسات می تواند پوچ باشد و می تواند مبتنی بر مبانی باشد. ?باید اصول و مبانی را در اذهان…

اثر در لایه‌های عمیق ذهن

رهبر معظم انقلاب ?در لایه‌های عمیق ذهن مخاطب اثر بگذارید. اکتفاء نکنید به این که احساسات او یا عواطف او جلب شد، راضی بشوید؛ نه، سعی کنید در آن لایه‌های عمیق ذهن اثر بگذارید تا با حوادث گوناگون از دست نرود. ۱۳۹۰/۷/۲۰ ?کانال #معلم_ثانی ?@moalemesani1 طرح ولایت، یکبار برای همیشه

کار برای رضای خدا

رهبر معظم انقلاب ?اگر میخواهید کار معلمىِ شما مورد رضای خدا و نسل‌های آینده قرار گیرد و در انجام وظیفه‌تان از شما به نیکی یاد شود،بچه‌ها را متدین بار بیاورید. متدین بارآوردن بچه فقط کار معلم تعلیمات دینی نیست؛ یک معلم ریاضی، یک معلم فیزیک، یک معلم فارسی و ادبیات هم با یک نکته‌گویىِ بجا…

تشکیل هویت

رهبر معظم انقلاب ?تشکیل هویت نسل جدید به دست معلم است؛ یعنی حتّی نقشی پُررنگ‌تراز نقش خانواده و پدر و مادر… در اکثر موارد حرف معلم بر حرف پدر و مادر در ذهن کودک و نوجوان ترجیح پیدا میکند. این است نقش معلم. ۱۳۸۴/۲/۱۲ ?کانال #معلم_ثانی ?@moalemesani1