معرفی کتاب فلسفه حقوق

برای رساندن جامعه به سعادت حقیقی، علاوه بر باید و نبایدهای اخلاقی، الزام‌های دیگری نیز لازم است که مربوط به بُعد اجتماعی زندگی است. «قانون» چارچوبی است که باید رفتارهای اجتماعی انسان را در مسیر رشد حقیقی تنظیم کند.

در این باره پرسش‌های بنیادینی وجود دارد که بدون دانستن پاسخ آن‌ها نمی‌توان به قانونی درست و کارآمد دست یافت. فلسفه‌ی حقوق متکفل پاسخ‌گویی به آن‌ها است؛ پرسش‌هایی درباره‌ی چیستی حق و قانون، و مبانی و اهداف آن. رابطه‌ی حقوق با اخلاق و دین نیز در همین راستا تبیین می‌شود.

از آن‌جایی که این کتاب، فلسفه‌ی حقوق را از نگاه اسلام ارائه می‌دهد، ناچار باید مکاتب غیراسلامی را نیز تبیین و نقد نماید و فلسفه‌ی حقوق اسلامی را در مقایسه با مکاتب دیگر معرفی و برتری آن را بر آن‌ها اثبات نماید. این مقایسه و معرفی در دو حوزه‌ی منابع حقوق و نظام‌های حقوقی نیز ضروری است که در این کتاب به آن‌ها نیز پرداخته شده است.

در انتها از حوزه‌ی مطالعات فلسفی حقوق، دو موضوع مهم «حقوق بشر» و «حقوق خانواده» انتخاب شده، مورد تحلیل و تبیین و ابهام‌زدایی قرار می‌گیرند.

سرفصل‌های این کتاب عبارتند از:

  • کليات
  • رابطه‌ی حقوق و دین
  • مکاتب حقوقی
  • مکتب حقوق طبیعی
  • مکتب حقوقی پوزیتیویستی
  • مکتب حقوقی اسلام
  • نظام حقوقی اسلام و ویژگی‌های آن
  • منابع حقوق اسلام
  • حقوق بشر
  • نظام حقوق زن و خانواده در اسلام